WD-40, 200 ml

Preženite rjo, naj vse teče kot po maslu!

wd-40, 200 ml
Čas dobave:
2 - 3 dni
Cena
3,66

WD 40 v spreju, vsebine 200 ml.

Preprečuje škripanje tečajev. Spodriva vodo na kovinskih površinah, električnih kablih, vžigalnih kablih v vozilih. Prodira globinsko in odstranjuje rjaste delce. Ustvari zaščitni sloj proti rjavenju. Sprošča in podmazuje mehanizme, matice in vijake, ključavnice, drsne ležaje.... Raztaplja madeže pastelnih in oljnih barv, katrana, gume, lepila.

Navodilo za uporabo: Pred uporabo dobro pretresite. Obilno razpršite po očiščeni površini. Ne brišite, naj se ustvari zaščitni sloj. Med pršenjem držite posodo čim bolj pokonci.

Vsebuje: Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, manj kot 2% aromatov.

Nevarno: H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.H229 Posoda je pod tlakom in lahko eksplodira ob segrevanju. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok.P210 hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih viro vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti po odprtem ognju ali drugem viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti ko je prazna. P261 Preprečiti vdihavanje hlapov razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P301+P310+P331 PRI ZAUŽITJU takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Ne izzvati bruhanja.P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P405 Hraniti zaklenjeno. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 stopinj Celzija. P501 Odstranite vsebino in posodo na varen način.

Šifra izdelka: E380028

Blagovna znamka: WD40
  


Mnenja o izdelku wd-40, 200 mlIme in priimek
Vaše mnenje

Prepišite kodo:

captcha
Izdelek še nima mnenj uporabnikov.

Povezani izdelki:

-0,73€
multi olje caramba 100 ml
Multi olje Caramba 100 ml
Redna cena
3,42 €
Spletni popust
0,73 €
Cena
2,68 €
Čas dobave
2 - 3 dni
-1,22€
multi olje caramba 250 ml
Multi olje Caramba 250 ml
Redna cena
5,25 €
Spletni popust
1,22 €
Cena
4,03 €
Čas dobave
2 - 3 dni
wd-40, 200 ml
WD-40, 200 ml
Cena
3,66 €
Čas dobave
2 - 3 dni
wd-40, 400 ml
WD-40, 400 ml
Cena
5,25 €
Čas dobave
2 - 3 dni
na vrh